แสงฟ้าเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะสะพานข้ามถนนสายอ่อนนุชลาดกระบัง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทล.314 ลาดกระบัง-อ่อนนุช ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ (สัญญาที่1)

 11  /  12  /  2560 

โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบังอ่อนนุช จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ (สัญญาที่1)กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม บริษัทที่ปรึกษา บจก.เอพซีลอน ,บจกเอ็มเอเอ คอนซัลแต้นท์

ผู้ว่าจ้าง บจก.กรีนไลท์อินเตอร์เนชั่นแนล

เสาเข็มเจาะสะพานขนาด 1.20m ,1.00m ,0.80m , 0.60m 

สเปคdrilling monitoringและ sonic rocking test