top of page

เสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะเปียก

เสาเข็มเจาะสะพาน

เสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะ เปียก 01/23

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟศรีสะเกษเสาเข็มเจาะ เข็มเจาะเปียกขนาด 0.80 m เจาะเปียกด้วยหัวเจาะคาร์ไบด์ผ่านชั้นหินดาน

เสาเข็มเจาะคอนโดมิเนียม

เสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะเปียก 02/23

เสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะเปียก
อาคารคอนโดมิเนียม

โครงการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม

เฟลิคเป็นที่พักอาศัย8ชั้น ลาดพร้าววังหิน79 เสาเข็มเจาะ เปียกขนาด 0.60 , 0.80 

เสาเข็มเจาะกรมทางหลวง

เสาเข็มเจาะ เข็มเจาะเปียก

03/23

เสาเข็มเจาะ เข็มเจาะเปียกปี 2561
กรมทางหลวงสะพานข้ามคลอง

 เข็มเจาะ เข็มเจาะเปียกขนาด 1.20 , 1.00 , 0.80 , 0.60 m

โครงการสำนักงานก่อสร้างทางถนนสาย ฉช.3001แยก ทล.314 -ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

ผลงาน เสาเข็มเจาะ2562.......

01

11   /   06   /   2562

-เสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะเปียก

โครงการางหลวง3344บางนาตราดศรีนครินทร์/กรมทางหลวง

-อุโมงค์ส่งน้ำวิภาวดี /บจก.เนาวรัตน์พัฒนาการ

-สะพานข้ามทางรถไฟ/

กรมทางหลวง

-ด่านเก็บเงินทับช้าง/

กรมทางหลวง

02

11   /   12   /   2561

-สะพานกม9 อ่อนนุช-ลาดกระบัง/กรมทางหลวง

-อาคารการบิน ม.ราชภัฎ/

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

-มอเตอร์เวย์สาย9 ธัญบุรี/

สี่แสงการโยธา

-INVAR การไฟฟ้าฝ่ายผลิต/

กิจการร่วมค้าศรีอู่ทอง

03

11   /   06   /   2560

-โรงพยาบาลรุงเทพคริสเตียน/

เอแอนด์เอวัน

-อาคารห้างเซนเตอร์วัน/

เอฟคอนเอ็นจิเนียริง

-โรงไฟฟ้าวังน้อย/

บจก.เนาวรัตน์พัฒนาการ

Read more
bottom of page