OUR PROJECTS

ขั้นตอนการลงเหล็กเสริม เข็มเจาะกรมทาง

press to zoom

การลงเหล็กเสริม เสาเข็มเจาะกรมทางหลวง

press to zoom

เสาเข็มเจาะกรมทางหลวง

press to zoom

เสาเข็มเจาะเเบบเปียก

press to zoom

เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่

press to zoom

เสาเข็มเจาะ สะพานข้ามทางรถไฟ

press to zoom