top of page

                  เสาเข็มเจาะเปียก เข็มเจาะเปียก   เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางนาตราดศรีนครินทร์ 3344 ระยะทาง 500เมตร

เสาเข็มเจาะเปียก | ขั้นตอนการเจาะ | เสาเข็มเจาะ

งานก่อสร้าง เสาเข็มเจาะเปียก เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่   บนถนนบางนาตราดศรีนครินทร์เส้น 3344 นี้ตัวสะพานข้ามแยกต่างระดับคู่ขนาน2สะพานมีความยาวโดยประมาณ 500-600เมตร ตัวเสาเข็มแบ่งออกเป็น2ขนาดกับความลึกที่ 50-60 เมตร 0.80 และ1.00 m dia แบ่งฐานตอม่อการรับโหลดเป็น 12 ฐาน ฐานละ 6 ถึง 8 ต้นในแต่ละสะพาน และโดยที่เสาเข็มบางต้นมีระยะจุดศูนย์กลางห่างกันต่ำกว่า 6 เท่าของความโตเข็ม จึงทำให้sequenceการเจาะต้องสลับฐานตอม่อในบางตำแหน่ง

SAFETY FIRST  ปลอดภัยไว้ก่อน

เนื่องจากการก่อสร้างอยู่บนเกาะกลางถนน ซึ่งปรากฎมีรถสัญจรมากการเคลื่อนเครนเจาะเสาเข็มการหิ้วอุปกรณ์ก่อสร้างลงท่อเคสซิ้งด้วยไวโบรแฮมเมอร์จึงต้องควบคู่กับความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

บริการเป็นกันเองพร้อมราคาย่อมเยา

รับทำเสาเข็มเจาะทุกขนาด เสาเข็มเจาะ เปียก   งานเสาเข็มเจาะคอนโดมิเนียม บริการดูหน้างานและให้คำปรึกษาฟรี การันตรีคุณภาพ ราคาย่อมเยา

เสาเข็มเจาะ.JPG
เสาเข็มเจาะ | ขั้นตอนการตรวจนำ้ยา  .jpg
เสาเข็มเจาะ | รถเจาะเสาเข็ม .jpg
เสาเข็มเจาะ | รถเจาะเสาเข็มเจาะ.JPG
เสาเข็มเจาะ | ขั้นตอนการตรวจวัดปริมาณทราย เสาเข็มเจาะ.jpg
เสาเข็มเจาะ | ขั้นตอนการทำงาน.jpg
bottom of page