โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางนาตราดศรีนครินทร์ 3344 ระยะทาง 500เมตร

            งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบ wet process บริเวณเกาะกลางถนน หน้าปั็มนำ้มัน ปตท (บางนาตราดแยกถนนศรีนครินทร์)

เสาเข็มเจาะเปียก | ขั้นตอนการเจาะ | เสาเข็มเจาะ

งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะบนถนนบางนาตราดศรีนครินทร์เส้น 3344 นี้ตัวสะพานข้ามแยกต่างระดับคู่ขนาน2สะพานมีความยาวโดยประมาณ 500-600เมตร ตัวเสาเข็มแบ่งออกเป็น2ขนาดกับความลึกที่ 50-60 เมตร0.80และ1.00 m dia แบ่งฐานตอม่อการรับโหลดเป็น 12ฐาน ฐานละ6 ถึง 8 ต้นในแต่ละสะพาน และโดยที่เสาเข็มบางต้นมีระยะจุดศูนย์กลางห่างกันตำ่กว่า6เท่าของความโตเข็มจึงทำให้sequenceการเจาะต้องสลับฐานตอม่อในบางตำแหน่ง

SAFETY FIRST  ปลอดภัยไว้ก่อน

เนื่องจากการก่อสร้างอยู่บนเกาะกลางถนน ซึ่งปรากฎมีรถสัญจรมากการเคลื่อนเครนเจาะเสาเข็มการหิ้วอุปกรณ์ก่อสร้างลงท่อเคสซิ้งด้วยไวโบรแฮมเมอร์จึงต้องควบคู่กับความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

บริการเป็นกันเองพร้อมราคาย่อมเยา

รับทำเสาเข็มเจาะทุกขนาด เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ งานเสาเข็มเจาะคอนโดมิเนียม บริการดูหน้างานและให้คำปรึกษาฟรี การันตรีคุณภาพ ราคาย่อมเยา

เสาเข็มเจาะ.JPG
เสาเข็มเจาะ | ขั้นตอนการตรวจนำ้ยา  .jpg
เสาเข็มเจาะ | รถเจาะเสาเข็ม .jpg
เสาเข็มเจาะ | รถเจาะเสาเข็มเจาะ.JPG
เสาเข็มเจาะ | ขั้นตอนการตรวจวัดปริมาณทราย เสาเข็มเจาะ.jpg
เสาเข็มเจาะ | ขั้นตอนการทำงาน.jpg