top of page
เสาเข็มเจาะ สามขา เข็มเจาะไพล์วอลล์ ฟูลเคซซิ้ง

เข็มเจาะราคาถูก ด้วยรถเจาะเสาเข็ม เทปูนผ่านท่อทริมมี่

  เสาเข็มเจาะ 0.50 ความยาว18เมตร ราคาถูก
เข็มเจาะราคาถูก ด้วยรถเจาะเสาเข็ม เทปูนผ่านท่อทริมมี่

เสาเข็มเจาะสามขา เสาเข็มเจาะเปียก +ท่อทริมมี่ราคาถูก

  สามขาwet process เสาเข็มเจาะ 60ราคาถูก ความยาว 21เมตร
เสาเข็มเจาะสามขา เสาเข็มเจาะเปียก +ท่อทริมมี่ราคาถูก

เสาเข็มเจาะระบบสามขา 0.35เมตร ยาว21 เมตร

  เข็มเจาะ 0.35เมตร ความยาว 21เมตร ปูนเทผ่านท่อทริมมี่
เสาเข็มเจาะระบบสามขา 0.35เมตร ยาว21 เมตร

เสาเข็มเจาะ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

  เสาเข็มเจาะะ 35ราคาถูก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ฟรีรายการคำนวณ
เสาเข็มเจาะ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

เข็มระบบเปียก 0.40ความยาว21เมตร เทปูนผ่านท่อทริมมี่

  เข็มเจาะ 0.40ระบบเปียกความยาว 21เมตร ฟรีรายการคำนวณ
เข็มระบบเปียก 0.40ความยาว21เมตร เทปูนผ่านท่อทริมมี่

เสาเข็มเจาะ80 ระบบเซฟตี้ พร้อมรายการคำนวณฟรี

  เสาเข็มเจาะ80 เซฟตี้ 100%
เสาเข็มเจาะ80 ระบบเซฟตี้ พร้อมรายการคำนวณฟรี
bottom of page