แสงฟ้าเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ

คอนโดมิเนียม 

โครงการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม FELIC

ลาดพร้าววังหิน79

1  /  04  /  2560

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมสูง8ชั้น ขนาดเสาเข็มเจาะ 0.60m , 0.80m ความยาว30m บริเวณลาดพร้าววังหิน79หน้าโลตัสวังหิน79

FELIC condominium 8 floors (ladproud wanghin 79) construction pile 0.60m , 0.80m pile depth30m

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับความมั่นใจจากลูกค้าให้เข้าดำเนินการเจาะเสาเข็ม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางบริษัทเข้าบริหารงานด้วยประสบการณ์พร้อมทีมงานในปี2560